Ceník

První návštěva klienta začíná podrobnou diagnostikou, která se provádí zrakem, sluchem, dotazováním, vyšetřením jazyka a podle pulzu.
Vzhledem k rozdílným cenám provozních nákladů mezi Olomoucí a Prahou, jsme byli nuceni ceník rozdělit do dvou částí:
1) Ceník pro centrum v Olomouci:
První vstupní diagnostika a konzultace: 800 Kč
Další návštěvy (nutná kontrola zdravotního stavu klienta): 400 Kč

(Příklad: Vstupní diagnostika 800 Kč + akupunktura 700 Kč = 1.500 Kč, celkem cca 60 minut. Další návštěva 400 Kč + akupunktura 700 Kč = 1.100 Kč, celkem cca 45 minut).

2) Ceník pro centrum v Praze:
První vstupní diagnostika a konzultace: 900 Kč
Další návštěvy (nutná kontrola zdravotního stavu klienta): 600 Kč

(Příklad: Vstupní diagnostika 900 Kč + akupunktura 800 Kč = 1.700 Kč, celkem cca 60 minut. Další návštěva 600 Kč + akupunktura 800,- Kč = 1.400 Kč, celkem cca 45 minut).

Na základě podrobné diagnostiky lékař doporučí klientovi postup léčení pomocí technik a metod, které jsou:
akup
Akupunktura (cca 45 min)
  • Pomocí akupunkturních jehel působí tato metoda na určité body – dráhy. Jejich volbou a stimulací napomáhá léčitel k harmonizaci toku jednotlivých drah, a tak pomáhá navrátit rovnováhu v organismu. Akupunktura se využívá zejména pro zmírňování bolestivých stavů. Na tuto terapii dochází pacient jednou až dvakrát týdně, při udržovacím režimu pak třikrát – čtyřikrát do měsíce.

Olomouc: 700 Kč / Praha: 800 Kč
tuina
Tuina (masáže), akupresura (cca 45 minut)
  • Tuina využívá systém akupunkturních drah a bodů, kdy pomocí jednotlivých masážních technik, dlaní, prsty či lokty stimuluje tyto body za účelem obnovení toku – drah. Využívá se hlavně pro potřeby celkového ovlivnění pohybového aparátu – svalů, šlach, kloubů. Velmi často se kombinuje s předešlými metodami. Doporučují se masáže jednou či dvakrát týdně.

Olomouc: 700 Kč / Praha: 800 Kč
herbs
Fytoterapie – bylinná léčba (stanovení bylinné směsi) 

(pozn. cena neobsahuje vybrané bylinné směsi a čaje)

  • Základem fytoterapie jsou bylinné směsi. Každá bylina má své hierarchické postavení a funkci, a podle těchto se skládají do směsi určené k léčbě konkrétních příčin nemoci. Využívají se v Číně rostoucí byliny, doplněné o anorganické látky a živočišné produkty. Čínská medicína je svázaná staletými postupy. Čínská fytoterapie přesně popisuje, co každá část byliny dělá.

Olomouc: 700 Kč / Praha: 800 Kč
bankovani
Baňkování (cca 45 min)  
  • Uvolňování napětí a vysávání škodlivin z těla podtlakovými skleněnými baňkami.

Olomouc: 700 Kč / Praha: 800 Kč
jesper-aggergaard-CEM52sAHR80-unsplash
Akutní stavy: vyšetření + léčení

Individuální přístup, časová flexibilita, atd. Cena je stanovena na základě dohody a potřeb každého klienta.

akup
Akupunktura (cca 45 min)
  • Pomocí akupunkturních jehel působí tato metoda na určité body – dráhy. Jejich volbou a stimulací napomáhá léčitel k harmonizaci toku jednotlivých drah, a tak pomáhá navrátit rovnováhu v organismu. Akupunktura se využívá zejména pro zmírňování bolestivých stavů. Na tuto terapii dochází pacient jednou až dvakrát týdně, při udržovacím režimu pak třikrát – čtyřikrát do měsíce.

Olomouc: 700 Kč / Praha: 800 Kč
tuina
Tuina (masáže), akupresura (cca 45 minut)
  • Tuina využívá systém akupunkturních drah a bodů, kdy pomocí jednotlivých masážních technik, dlaní, prsty či lokty stimuluje tyto body za účelem obnovení toku – drah. Využívá se hlavně pro potřeby celkového ovlivnění pohybového aparátu – svalů, šlach, kloubů. Velmi často se kombinuje s předešlými metodami. Doporučují se masáže jednou či dvakrát týdně.

Olomouc 700 Kč / Praha 800 Kč
herbs
Fytoterapie – bylinná léčba (stanovení bylinné směsi) 

(pozn. cena neobsahuje vybrané bylinné směsi a čaje)

  • Základem fytoterapie jsou bylinné směsi. Každá bylina má své hierarchické postavení a funkci, a podle těchto se skládají do směsi určené k léčbě konkrétních příčin nemoci. Využívají se v Číně rostoucí byliny, doplněné o anorganické látky a živočišné produkty. Čínská medicína je svázaná staletými postupy. Čínská fytoterapie přesně popisuje, co každá část byliny dělá.

Olomouc: 700 Kč / Praha: 800 Kč
bankovani
Baňkování (cca 45 min)  
  • Uvolňování napětí a vysávání škodlivin z těla podtlakovými skleněnými baňkami.

Olomouc: 700 Kč / Praha: 800 Kč
jesper-aggergaard-CEM52sAHR80-unsplash
Akutní stavy: vyšetření + léčení

Individuální přístup, časová flexibilita, atd. Cena je stanovena na základě dohody a potřeb každého klienta.