Léčení

Tradiční čínská medicína vychází z taoismu a je tu s námi již několik tisíciletí. Jde o ojedinělý systém léčení, jehož kořeny lze nalézt v dílech starších více jak 2000 let. Tradiční čínská medicína má vlastní diagnostický systém zdokonalovaný a ověřovaný stovkami generací. Bere v úvahu několik faktorů, které ovlivňují aktuální stav člověka, a proto každému člověku doporučí jinou terapii, která se mění v čase. Základem je ale prevence. Nemoc je chápána jako proces, jehož kořínky lze vystopovat daleko před tím, než opravdu propukne jeho závažná fáze. 

Ať už se jedná o akupunkturu, masáže, různá cvičení či fytoterapii spojenou s dietetikou, to vše dohromady spojuje jednotná taoistická koncepce vyšetřování a diagnostiky. Čínská medicína je charakterizovaná svým individuálním přístupem. Léčebný postup nestanovuje paušálně podle zjištěné nemoci, nýbrž vždy jej určuje podle chorobných syndromů konkrétního člověka v kontextu daných podmínek. 

Tradiční čínskou medicínou pomáháme léčit níže uvedené obtíže,
kterými se tato medicína dlouhodobě zabývá a umí je řešit:

Tradiční čínskou medicínou pomáháme léčit níže uvedené obtíže, kterými se tato medicína dlouhodobě zabývá a umí je řešit:

pohybového aparátu (páteře, kloubů, svalů), hlavy a zubů, gynekologického a urologického původu, břicha, krku atd.

Bolestivé stavy

pohybového aparátu (páteře, kloubů, svalů), hlavy a zubů, gynekologického a urologického původu, břicha, krku atd.
Parkinsonova choroba, onemocnění periferních nervů, poruchy řeči a hybnosti, syndrom karpálního tunelu

Neurologie

Parkinsonova choroba, onemocnění periferních nervů, poruchy řeči a hybnosti, syndrom karpálního tunelu
poruchy spánku, depresivní stavy, nervozita, podrážděnost, stres, vyčerpání, syndrom vyhoření, odvykání závislostí

Psychika

poruchy spánku, depresivní stavy, nervozita, podrážděnost, stres, vyčerpání, syndrom vyhoření, odvykání závislostí
borreliové, jater, kůže, urologické a gynekologické, dýchacího systému, zažívacího traktu, očí, uší a krku apod.

Infekční onemocnění

borreliové, jater, kůže, urologické a gynekologické, dýchacího systému, zažívacího traktu, očí, uší a krku apod.
poruchy funkce jater, žaludku, žlučníku a střev, onemocnění jícnu a slinivky břišní, poruchy příjmu potravy

Poruchy zažívání

poruchy funkce jater, žaludku, žlučníku a střev, onemocnění jícnu a slinivky břišní, poruchy příjmu potravy
poruchy štítné žlázy, neendokrinní onemocnění (například neplodnost či impotence)

Endokrinologie

poruchy štítné žlázy, neendokrinní onemocnění (například neplodnost či impotence)
léčba onemocnění lupénka, alergie, ale i akné, ekzémy, plísně, padání vlasů a další

Kožní onemocnění

léčba onemocnění lupénka, alergie, ale i akné, ekzémy, plísně, padání vlasů a další
záněty, nepravidelnost menstruace, tvorba cyst, myomy, výtok, menopauza, podpora umělého oplodnění (IVF)

Gynekologie

záněty, nepravidelnost menstruace, tvorba cyst, myomy, výtok, menopauza, podpora umělého oplodnění (IVF)
diabetes mellitus, dna, poruchy metabolismu cholesterolu a tuků, obezita

Metabolické poruchy

diabetes mellitus, dna, poruchy metabolismu cholesterolu a tuků, obezita
vysoký krevní tlak, stavy po infarktu myokardu, funkční cirkulační poruchy, posttrombotický syndrom

Onemocnění cév

vysoký krevní tlak, stavy po infarktu myokardu, funkční cirkulační poruchy, posttrombotický syndrom

Každý klient našeho centra individuálně projde níže uvedeným postupem vyšetření:

Diagnostika

Hodnotí se vzhled, jiskra v očích, držení těla, kvalita hlasu, dýchání, vzdychání, chrapot apod.

Pozorování

Hodnotí se vzhled, jiskra v očích, držení těla, kvalita hlasu, dýchání, vzdychání, chrapot apod.
Vztah k teplu či chladu, vztah k počasí, zhoršování se obtíží emocemi, denní dobou apod.

Dotazování

Vztah k teplu či chladu, vztah k počasí, zhoršování se obtíží emocemi, denní dobou apod.
Pro terapeuta důležitá součást vyšetření, neboť z jazyka lze přímo "vyčíst" diagnózu.

Vyšetření jazyka

Pro terapeuta důležitá součást vyšetření, neboť z jazyka lze přímo “vyčíst” diagnózu.
Pohmat pulzu jak na levém, tak na pravém zápěstí pacienta (TCM rozeznává 27 různých druhů pulzu).

Vyšetření pulzu

Pohmat pulzu jak na levém, tak na pravém zápěstí pacienta (TCM rozeznává 27 různých druhů pulzu).

Po velmi podrobné a individuální diagnostice každého klienta navrhne naše centrum vhodnou metodu léčení.  

Metody léčení

fytoterapie

Fytoterapie

Základem fytoterapie jsou bylinné směsi. Každá bylina má své hierarchické postavení a funkci, a podle těchto se skládají do směsi určené k léčbě konkrétních příčin nemoci. Využívají se v Číně rostoucí byliny, doplněné o anorganické látky a živočišné produkty. Čínská medicína je svázaná staletými postupy. Čínská fytoterapie přesně popisuje, co každá část byliny dělá.

tuina

Tuina

Tuina využívá systém akupunkturních drah a bodů, kdy pomocí jednotlivých masážních technik, dlaní, prsty či lokty stimuluje tyto body za účelem obnovení toku – drah. Využívá se hlavně pro potřeby celkového ovlivnění pohybového aparátu – svalů, šlach, kloubů. Velmi často se kombinuje s předešlými metodami. Doporučují se masáže jednou či dvakrát týdně.

Léčení

Daoyin a Yijinjing

Daoyin je starodávná cvičební metoda, odvozená z klasické knihy „Huangdi Neijing – Vnitřní kniha Žlutého císaře“, jež je základní dílo tradiční čínské medicíny. Jde především o protahování těla a regulace dýchání, aby se dosáhlo rovnováhy mezi tělem a myslí, zmírněním bolesti a zlepšením schopnosti prevence nemocí. Cvičení je podobné jako Qigongu, ale není stejné. Daoyin je bezpečnější a efektivnější. Například Yijinjing je metoda Daoyin s historií více než 1 500 let. Existuje 13 sad cvičení, která procvičují 14 hlavních meridiánů lidského těla. Při pravidelném cvičení, může téměř každý dosáhnout dobrých výsledků.

akup

Akupunktura

Pomocí akupunkturních jehel působí tato metoda na určité body – dráhy. Jejich volbou a stimulací napomáhá léčitel k harmonizaci toku jednotlivých drah, a tak pomáhá navrátit rovnováhu v organismu. Akupunktura se využívá zejména pro zmírňování bolestivých stavů. Na tuto terapii dochází pacient jednou až dvakrát týdně, při udržovacím režimu pak třikrát – čtyřikrát do měsíce.

Léčení

Dietetika

Konzultace se neobejde bez posouzení jídelníčku. Dietetika se opírá o střídmost, různorodost, pravidelnost ve stravování, a zároveň potrava musí splňovat zásady “termodynamických” vlastností stravy, které musí korelovat se stavem pacienta a povahou jeho onemocnění. Rozlišuje se šest základních typů fyzické konstituce – horký, chladný, suchý, vlhký, nedostatečný a nadměrný. Pro každý z těchto typů jsou charakteristické určité potraviny.

fytoterapie

Fytoterapie

Základem fytoterapie jsou bylinné směsi. Každá bylina má své hierarchické postavení a funkci, a podle těchto se skládají do směsi určené k léčbě konkrétních příčin nemoci. Využívají se v Číně rostoucí byliny, doplněné o anorganické látky a živočišné produkty. Čínská medicína je svázaná staletými postupy. Čínská fytoterapie přesně popisuje, co každá část byliny dělá.

tuina

Tuina

Tuina využívá systém akupunkturních drah a bodů, kdy pomocí jednotlivých masážních technik, dlaní, prsty či lokty stimuluje tyto body za účelem obnovení toku – drah. Využívá se hlavně pro potřeby celkového ovlivnění pohybového aparátu – svalů, šlach, kloubů. Velmi často se kombinuje s předešlými metodami. Doporučují se masáže jednou či dvakrát týdně.

Léčení

Čchi-kung

Jde o tradiční čínské cvičení, které pozitivně rozvíjí fyzické tělo a zabývá se také rozvojem mysli. Hlubší nauky čchi-kung jsou též označovány jako škola magie nebo obsahují výklad takzvaných nadpřirozených lidských schopností jako je třetí oko a s ním spojené předvídání a vidění budoucnosti, mimosmyslové vnímání atd.

akup

Akupunktura

Pomocí akupunkturních jehel působí tato metoda na určité body – dráhy. Jejich volbou a stimulací napomáhá léčitel k harmonizaci toku jednotlivých drah, a tak pomáhá navrátit rovnováhu v organismu. Akupunktura se využívá zejména pro zmírňování bolestivých stavů. Na tuto terapii dochází pacient jednou až dvakrát týdně, při udržovacím režimu pak třikrát – čtyřikrát do měsíce.

Léčení

Dietetika

Konzultace se neobejde bez posouzení jídelníčku. Dietetika se opírá o střídmost, různorodost, pravidelnost ve stravování, a zároveň potrava musí splňovat zásady “termodynamických” vlastností stravy, které musí korelovat se stavem pacienta a povahou jeho onemocnění. Rozlišuje se šest základních typů fyzické konstituce – horký, chladný, suchý, vlhký, nedostatečný a nadměrný. Pro každý z těchto typů jsou charakteristické určité potraviny.