Pravidelné cvičení

Naše centrum také pořádá pravidelné cvičení Daoyin a Yijinjing. Jde především o protahování těla a regulaci dýchání, aby se dosáhlo rovnováhy mezi tělem a myslí, zmírnění bolesti a zlepšení schopnosti prevence nemocí. Existuje 13 sad cvičení, která procvičují 14 hlavních meridiánů
lidského těla. Při pravidelném cvičení, může téměř každý dosáhnout dobrých výsledků.